fbpx
Kolonie dla dzieci i młodzieży
32 320 50 47

Czym są standardy ochrony małoletnich?

Czym są standardy ochrony małoletnich?

Czym są standardy ochrony małoletnich? (zwane inaczej standardami ochrony dzieci)

To zbiór zasad, które stawiają ochronę dziecka w centrum działań i wartości organizacji i tym samym pomagają tworzyć bezpieczne, wolne od przemocy i przyjazne środowisko we wszystkich podmiotach działających na rzecz dzieci.

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606)  organy zarządzające takimi placówkami, jak i organizatorzy tego rodzaju działalności mają obowiązek wdrożyć standardy dostosowane do charakteru i rodzaju podmiotu lub prowadzonej działalności. 

Jakie korzyści wynikają z wdrażania standardów ochrony małoletnich?

  • Instytucja poprzez wprowadzenie zasad bezpiecznej rekrutacji dba o to, by wśród personelu nie było osób, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu dziecka.
  • Personel potrafi odpowiednio zareagować na podejrzenie krzywdzenia dziecka w placówce lub w rodzinie dzięki wdrożonym procedurom interwencji.
  • Dzięki ustalonym zasadom bezpiecznych relacji personel ma jasność, jakie są ramy profesjonalnej relacji z dzieckiem, a jakie zachowania – zarówno ze strony dorosłych wobec dzieci, jak i między dziećmi – są niedopuszczalne.
  • Personel jest przygotowany, by zidentyfikować sytuacje stwarzające ryzyko krzywdzenia dziecka oraz symptomy krzywdzenia, jak również opracować plan wsparcia dziecka krzywdzonego.

Dlaczego potrzebne są standardy ochrony małoletnich?

  • By skutecznie przeciwdziałać krzywdzeniu dzieci i wzmacniać instytucje w dążeniu do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa.
  • By zadbać o to, żeby nie narażać dzieci na ryzyko krzywdzenia.
  • By wprowadzić procedury, które pozwalają odpowiednio wcześnie zareagować w przypadku obaw o dobro dziecka lub zapobiegać krzywdzeniu dzieci, zanim dojdzie do eskalacji przemocy wobec nich – niezależnie od źródła i typu tej przemocy.

Wprowadzenie standardów to komunikat dla personelu, dzieci oraz ich opiekunów, że w codziennej pracy organizacji realizowane są takie wartości jak dobro dziecka oraz jego prawo do życia w bezpiecznym i zapewniającym rozwój otoczeniu. To również jasny sygnał, że instytucja zabezpiecza personel i dba o swoją reputację. Z kolei dla partnerów zewnętrznych to informacja, że współpracują z podmiotem wiarygodnym w obszarze troski o bezpieczeństwo dzieci.

Kogo dotyczy obowiązek wdrażania standardów ochrony małoletnich?

Wszystkich podmiotów prowadzących działalność oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, jak również świadczących usługi hotelarskie oraz turystyczne, a także prowadzących inne miejsca zakwaterowania zbiorowego, do których uczęszczają albo w których przebywają lub mogą przebywać dzieci.

Od kiedy obowiązuje ustawa?

Ustawa nakładająca obowiązek wprowadzenia standardów wchodzi w życie 14 lutego 2024 r. Podmioty objęte tym obowiązkiem mają 6 miesięcy od powyższej daty na pełne dostosowanie się do nowej regulacji.

Nasza firma wdrożyła standardy ochrony małoletnich , które będziemy stosować  w sezonie letnim 2024 podczas organizowania fabularyzowanych kolonii Quatronum 

Polityka Qubus Group sp. z o.o. – standardy ochrony małoletnich.

Call Now Button