fbpx
Kolonie dla dzieci i młodzieży
32 320 50 47

Klauzula informacyjna

dla kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów, przedstawicieli, pracowników lub współpracowników kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów Qubus Group

Jeżeli jesteś kontrahentem, przedstawicielem, pracownikiem lub współpracownikiem kontrahenta

Administratorem Twoich danych osobowych jest Qubus Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ścigały 10, 40-208 Katowice („QG”), tel. 32 320 50 47, e-mail qubus@qubusgroup.com.pl.

Źródło pozyskania Twoich danych przez QG

Twoje dane pozyskaliśmy od Ciebie, Twojego pracodawcy lub podmiotu, który reprezentujesz, albo też z publicznie dostępnych źródeł, takich, jak strona firmowa, Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej.

Cele i podstawy przetwarzania danych

W przypadku, jeśli jesteś obecnym lub potencjalnym kontrahentem QG, Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

  1. zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Tobą a QG (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  2. obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia roszczeń mogących wynikać z umowy zawartej pomiędzy QG a jej kontrahentem, co stanowi prawnie uzasadniony interes QG (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  3. wykonania obowiązku prawnego ciążącego QG danych, jeżeli taki obowiązek nakłada na nas przepis prawa. Podstawę przetwarzania stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

W przypadku natomiast, jeśli reprezentujesz naszego kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta, Twoje dane przetwarzamy w celach:

  1. nawiązania kontaktu dotyczącego umowy z Twoim pracodawcą lub podmiotem, który reprezentujesz. Podstawę przetwarzania danych stanowi prawnie uzasadniony interes QG, jakim jest bieżące utrzymanie kontaktu z kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami za pośrednictwem ich pracowników i współpracowników (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  2. obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia roszczeń mogących wynikać z umowy zawartej pomiędzy QG a jej kontrahentem, co stanowi prawnie uzasadniony interes QG (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  3. wykonania obowiązku prawnego ciążącego QG danych, jeżeli taki obowiązek nakłada na nas przepis prawa. Podstawę przetwarzania stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane mogą być udostępniane kontrahentom QG w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej QG oraz Twojego pracodawcę lub podmiot, który reprezentujesz. Twoje dane mogą być udostępniane także na rzecz podmiotów świadczących na rzecz QG usługi, w tym w http://www.alexiagallery.com/view websitevisitmandatory disclosureszakresie obsługi roszczeń, IT, usług pocztowych, usług operacyjnych, zarządzania dokumentacją, świadczenia usług księgowych. Odbiorcami Twoich danych mogą być również organy władzy publicznej, w granicach przysługujących im uprawnień.

Okres przechowywania danych

QG będzie przechowywać Twoje dane w postaci umożliwiającej Twoją identyfikację przez okres niezbędny dla zawarcia lub wykonania umowy z Twoim pracodawcą podmiotem lub podmiotem, który reprezentujesz, oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących wynikać w związku z tą umową, lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych przez QG

W związku z przetwarzaniem przez QG Twoich danych, przysługują Ci różnorodne prawa, w tym:

  1. prawo dostępu do treści Twoich danych;
  2. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych;
  3. przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od QG informacji o przetwarzanych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy. Dane te możesz przekazać innemu administratorowi;
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes QG.

W celu skorzystania z powyższych praw, skontaktuj się ze QG w oparciu o wskazane wyżej dane kontaktowe.

W przypadku, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych przez QG następuje z naruszeniem przepisów praw, przysługuje Ci ponadto prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Call Now Button