fbpx
Kolonie dla dzieci i młodzieży
32 320 50 47

Polityka prywatności

Administrator

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego quatronum.pl („quatronum.pl”) , a także pozyskanych w związku z zawarciem i wykonaniem umów o organizację imprez turystycznych jest Qubus Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ścigały 10, 40-208 Katowice („Qubus Group”). We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Qubus Group:

 • korespondencyjnie, pisząc na adres BOK: ul. Boya-Żeleńskiego 68, 40-750 Katowice;
 • pocztą elektroniczną, pisząc na adres qubus@qubusgroup.com.pl;
 • telefonicznie, pod numerem telefonu 32 320 50 47 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:30).

Konto w quatronum.pl

W ramach quatronum.pl Qubus Group umożliwia użytkownikom utworzenie konta, którego posiadanie ułatwia proces rejestracji na oferowane przez Qubus Group imprezy turystyczne, zawiera informacje dotyczące aktualnych i dawnych rezerwacji, a także umożliwia dostęp do dokumentacji dotyczącej poszczególnych rezerwacji.

Obok danych użytkownika, w ramach świadczenia usługi konta Qubus Group przetwarza również podane przez użytkownika dane osobowe osób mogących być uczestnikami imprez turystycznych na podstawie zawartej za pośrednictwem quatronum.pl pomiędzy użytkownikiem a Qubus Group, w tym dane obejmujące imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, płeć, informacje o szczególnym rodzaju diety oraz wzroście uczestnika (dla celów wykonania dedykowanej szaty). Do quatronum.pl wprowadzone mogą być jedynie dane osób w stosunku do których użytkownik posiada status rodzica lub opiekuna prawnego.

Podanie wszystkich powyższych danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania skutkować może niemożnością utworzenia konta w quatronum.pl lub brakiem możliwości wykorzystania wszystkich funkcjonalności konta.

Dane podane przez użytkownika w procesie tworzenia konta lub w ramach konta przetwarzane będą odpowiednio w celu utworzenia konta i prowadzenia konta użytkownika w zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a w zakresie podanych przez użytkownika danych uczestnika wypoczynku – prawnie uzasadniony interes Qubus Group, obejmujący świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z treścią umowy zawartej z użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane przetwarzane będą w powyższych celach przez czas obowiązywania umowy obejmującej utworzenie i prowadzenie dla użytkownika konta w quatronum.pl zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W przypadku osób trzecich, których dane użytkownik podaje w ramach konta, dane przetwarzane będą nie dłużej niż do czasu zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą, sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Rezerwacje za pośrednictwem quatronum.pl

Za pośrednictwem quatronum.pl Qubus Group umożliwia użytkownikom dokonywanie rezerwacji miejsc w imprezach turystycznych dostępnych w ofercie Qubus Group, a także zawieranie umów o udział w wybranych przez użytkownika imprezach turystycznych.

Obok danych użytkownika podanych w formularzu rezerwacji, Qubus Group przetwarza również dane uczestnika imprezy turystycznej zawarte w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku i dane zgromadzone w związku z zawarciem i wykonaniem umowy o uczestnictwo w imprezie turystycznej. Obejmuje to w szczególności imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, płeć, informacje o szczególnym rodzaju diety oraz wzroście uczestnika (dla celów wykonania dedykowanej szaty), informacje o szczególnych potrzebach wychowawczych, informacje o stanie zdrowia oraz odbytych szczepieniach ochronnych, a także wizerunek.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może skutkować niemożnością dokonania rezerwacji i zawarcia umowy o udział w wybranej imprezie turystycznej lub skutkować niemożnością udziału w imprezie turystycznej.

Powyższe dane osobowe przetwarzane są przez Qubus Group dla celów dokonania rezerwacji imprezy turystycznej, a także zawarcia i wykonania zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej. Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a w zakresie podanych przez użytkownika danych uczestnika wypoczynku – prawnie uzasadniony interes Qubus Group, obejmujący świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z treścią umowy zawartej z użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W zakresie, w jakim dane osobowe dotyczą stanu zdrowia uczestnika lub obejmują wykorzystanie wizerunku uczestnika, podstawę przetwarzania danych przez Qubus Group stanowi każdorazowo zgoda wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane przetwarzane będą w powyższym celu przez czas niezbędny do zawarcia i wykonania umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej z użytkownikiem.

Dane osobowe przetwarzane są również dla celów ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami mogącymi wynikać z umowy o udział w imprezie turystycznej. Długość tych terminów określa Kodeks cywilny oraz ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Dane osobowe przetwarzane są również dla celów poprawy jakości usług świadczonych przez Qubus Group, co stanowi prawnie uzasadniony interes Qubus Group (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a także wykonania ciążących na Qubus Group obowiązków, w tym obowiązków w wynikających z ustawy o systemie oświaty, przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Wizerunek uczestników imprez turystycznych

Qubus Group dokumentuje przebieg organizowanych imprez turystycznych. W ramach sporządzonej dokumentacji przetwarzane mogą być dane osobowe uczestników obejmujące wizerunek, w przypadku dokumentacji audiowizualnej także głos uczestników. Dane przetwarzane są dla wewnętrznych celów dokumentacyjnych, stanowiących prawnie uzasadniony cel Qubus Group (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

W przypadku, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, w szczególności w ramach formularzu rezerwacji imprezy wybranej imprezy turystycznej, Qubus Group będzie przetwarzać dane osobowe uczestnika, obejmujące wizerunek, w ramach fotorelacji z tej imprezy publikowanej w ramach quatronum.pl, a także w profili Qubus Group w mediach społecznośiciowych. Podstawę przetwarzania danych osobowych w tym zakresie stanowi zgoda wyrażona przez rodzica lub innego opiekuna prawnego uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Udzieloną zgodę można cofnąć w każdym czasie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe osób upoważnionych do odbioru uczestnika

W przypadku upoważnienia osoby trzeciej do odbioru uczestnika z imprezy turystycznej przez osobę inną niż rodzic lub inny opiekun prawny, Qubus Group przetwarza dane osobowe osoby upoważnionej, obejmujące imię, nazwisko, a także numer i serię dokumentu tożsamości, w celu ustalenia kręgu osób umocowanych do odbioru uczestnika oraz weryfikacji tych uprawnień. Podstawę przetwarzania danych w tym zakresie stanowi prawnie uzasadniony interes Qubus Group (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane przechowane będą przez okres trzech lat od dnia zakończenia imprezy turystycznej.

Marketing produktów i usług Qubus Group

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane również dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług Qubus Group, w tym profilowania dla celów doboru produktów proponowanych użytkownikowi w ramach poszczególnych form marketingu bezpośredniego. Podstawę przetwarzania danych stanowi prawnie uzasadniony interes Qubus Group (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez użytkownika sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W przypadku, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę, Qubus Group może przesyłać użytkownikowi drogą elektroniczną, na podany adres e-mail, informacje o produktach i usługach dostępnych w ofercie Qubus Group.

Udzieloną zgodę można cofnąć w każdym czasie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pliki cookies

Pliki cookies zwane także „ciasteczkami” są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. kolonie , zimowisko, wypoczynek, wakacje, zamek). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

Niniejsza strona internetowa www.quatronum.pl oraz wszystkie jej podstrony, oraz subdomeny korzystają z plików cookies wyłącznie w celach:
(a) tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które ułatwiają zrozumieć, w jaki sposób używany jest Serwis oraz pomagają w jego rozwoju,
(b) optymalizacji stron internetowych pod kątem różnych urządzeń i przeglądarek,
(c) mierzenia skuteczności prowadzonych akcji i działań reklamowych, a także dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na stronie Serwisu, jak i np. w sieci reklamowej Google (więcej szczegółów: https://support.google.com).

W związku z powyższym część danych może być przekazywana za pośrednictwem narzędzi, z których korzystamy, do zewnętrznych partnerów. Partnerzy mogą natomiast połączyć te dane z innymi informacjami otrzymanymi od Użytkownika lub przesłanymi za pomocą narzędzi, z których sam korzysta. Poniżej znajduje się lista partnerów, z którymi współpracujemy:

Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),

Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),

Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),

Hotjar (administrator cookies: Hotjar Limited z siedzibą na Malcie),

Smarsupp (administrator cookies: Smartsupp.com, s.r.o. z siedzibą w Republice Czeskiej),

Inspectlet (administrator cookies: Inspectlet Inc., z siedzibą w USA),

Woopra (administrator cookies: Woopra, Inc.z siedzibą w San Francisco),

Albacross (administrator cookies: Albacross Nordic AB z siedzibą w Szwecji.

Na stronie internetowej Serwisu wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:(a) sesyjne – pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej; (b) stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.quatronum.pl i jej podstron lub subdomen, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.

W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony internetowej www.quatronum.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać, korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.

Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.quatronum.pl i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

Odbiorcy danych

Dane przetwarzane przez Qubus Group mogą być udostępniane innym podmiotom, w tym podmiotom będących dostawcami usług objętych imprezami turystycznymi organizowanymi przez Qubus Group. Obejmuje to w szczególności podmioty świadczące usługi w zakresie transportu i zakwaterowania uczestników wypoczynku.

Odbiorcami danych mogą być również kierownicy, wychowawcy oraz inne osoby sprawujące opiekę nad uczestnikami imprez turystycznych organizowanych przez Qubus Group.

Odbiorcami danych mogą być również podmioty świadczące na rzecz Qubus Group usługi, w tym w szczególności usługi w zakresie obsługi IT, obsługi księgowej, doradztwa prawnego i inne usługi wykorzystywane przez Qubus Group w związku z prowadzoną działalnością, w tym usługi marketingowe.

Odbiorcami danych mogą być również uprawnione do tego organy władzy publicznej, w granicach przysługujących im uprawnień.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez Qubus Group danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługują różnorodne prawa, w tym:

 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Qubus Group.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo cofnięcia zgody, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu realizacji wskazanych powyżej praw można skontaktować się Qubus Group:

 • korespondencyjnie, pisząc na adres BOK: ul. Boya-Żeleńskiego 68, 40-750 Katowice;
 • pocztą elektroniczną, pisząc na adres qubus@qubusgroup.com.pl.

Dokładamy wszelkich starań celem zapewnienia przetwarzania przez Qubus Group danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Niezależenie od tego, w przypadku uznania, że dane przetwarzane są w sposób nieprawidłowy, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Użytkownik korzystający z usług oferowanych za pośrednictwem quatronum.pl, w tym dokonujący rezerwacji i zawierający z Qubus Group umowę o udział w imprezie turystycznej powinien poinformować uczestników, których dane podaje w ramach konta lub w wyniku dokonanej rezerwacji o zasadach przetwarzania danych przez Qubus Group opisanych w niniejszym dokumencie.

Call Now Button