fbpx
Kolonie dla dzieci i młodzieży
32 320 50 47

POCZUJ ŻEBY ZROZUMIEĆ

POCZUJ ŻEBY ZROZUMIEĆ

POCZUJ ŻEBY ZROZUMIEĆ

To wspólny projekt z Stowarzyszeniem MOCNI RAZEM. Jego główne cele to:

 • uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzeby osób starszych i z niepełnosprawnością,
 • pogłębianie dialogu międzypokoleniowego, 
 • walka z dyskryminacją ze względu na wiek czy niepełnosprawność.

W trakcie organizowanych spotkań wykorzystywany jest symulator starości, który pozwala poczuć ograniczenia osób w wieku senioralnym (70+), ale także osób z niepełnosprawnością.

Poszczególne elementy symulatora ograniczają zakres ruchów, widzenia, poruszania się.

Uczestnik warsztatów doświadczy:

 • zaburzenia obserwacji i pola widzenia
 • zmniejszonej ruchowości i mobilności ciała
 • zmęczenia oraz zaburzenia równowagi
 • ograniczenia czucia rąk
 • niewłaściwej pozycji sylwetki
 • ograniczenia zakresu ruchu stawów

W ramach projektu szkoły mogą skorzystać :

Z warsztatów edukacyjnych (2 x 45 min) dla jednej klasy liczącej max 30 osób prowadzonych przez doświadczonych pedagogów w formie interaktywnej
z wykorzystaniem symulatora starości oraz aplikacji Face App.
Warsztaty będą prowadzone w oparciu o autorski scenariusz.

Podczas zajęć wspólnie z uczniami odpowiemy na pytania:

 • Co to znaczy być starym człowiekiem?
 • Po czym poznasz, że się starzejesz?
 • Jakie są fizyczne aspekty starości ?
 • Z jakimi ograniczeniami wiąże się starość?
 • Jakie potrzeby mają osoby w wieku senioralnym?

Stowarzyszenie MOCNI RAZEM

Stowarzyszenie Mocni Razem wspiera i rozwija postawy prospołeczne oraz aktywność obywatelską. Kreuje zmiany i nadaje KOLOR społecznościom lokalnym. Misją stowarzyszenia jest wspieranie indywidualnych osób oraz społeczności w rozwoju, kreowaniu rzeczywistości, zmieniania siebie i świata na lepszy.

Fundacja QUATRONUM

Fundacja Quatronumjest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.

Nasza Fundacja propaguje, organizuje i wspiera wszelką działalność profilaktyczną na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży z problemami emocjonalnymi. Pomagamy dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej poprzez aktywne uczestnictwo w kulturze dzieci i młodzieży w warsztatach i wszelkich formach fabularyzowanego wypoczynku artystycznego.

Call Now Button