Przejdź do treści

O Fundacji

Fundacja Quatronum jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.

Fundacja Quatronum, propaguje, organizuje i wspiera wszelką działalność profilaktyczną na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży z problemami emocjonalnymi. Pomagamy dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej poprzez aktywne uczestnictwo w  warsztatach artystycznych i wszelkich formach fabularyzowanego wypoczynku artystycznego.

Projekt "Poczuj, żeby zrozumieć"

Nasza Fundacja jest współorganizatorem projektu.

„POCZUJ, ŻEBY ZROZUMIEĆ” to innowacyjny projekt skoncentrowany na rozwijaniu empatii i kompetencji miękkich, zarówno u dzieci i młodzieży, jak i u dorosłych. Naszą misją jest przygotowanie młodych ludzi do przyszłości, w której wszyscy, niezależnie od wieku czy niepełnosprawności, będą obsługiwani, rozumiani i traktowani z szacunkiem.

Szczegóły projektu: www.poczujzebyzrozumiec.pl

Przyjaciele i Partnerzy Fundacji

KONTAKT Z NAMI